Delen

Bouwproject Symforosastraat

De werken voor het bouwproject Symforosastraat kunnen wellicht deze maand nog starten. Het gaat hier om de restauratie van acht begijnhofwoningen en het Oud Convent, waarvan zeven woningen eigendom zijn van OCMW Lier en één woning en het oud convent van de Kerkfabriek Sint-Gummarus, bijkerk Sint-Margarita. De totale kostprijs van deze restauratiewerken bedraagt: 3.386.958, 5 euro incl. 6% BTW. OCMW Lier en de Kerkfabriek kregen hiervoor een subsidie toegewezen van het Agentschap Onroerend Erfgoed ten bedrage van 2.098.821, 97 euro.

In de eerste fase zullen er nog niet veel werkzaamheden zichtbaar zijn doordat men zal starten met een archeologisch onderzoek. Na het archeologisch onderzoek, kunnen de effectieve restauratiewerken starten. De werken voor het project Symforosastraat zullen in totaal 820 kalenderdagen in beslag nemen. Het einde van de restauraties is voorzien voor mei 2019.

De aannemer van de werken is momenteel volop bezig met de opmaak van de planning. Een gedetailleerde timing, met de duurtijd archeologisch onderzoek en een startdatum van de effectieve werken, volgt zo snel mogelijk.

Omdat de straten in het begijnhof zeer smal zijn, ook in de Symforosastraat, kan het werfverkeer niet weg via deze route. Daarom zal de werf ontsloten worden vanuit de Begijnhofstraat. Hier zal een deel van de tuinmuur, tussen de tuinen van de te restaureren woningen en de Begijnhofstraat, verwijderd worden om de werf te kunnen bereiken. Deze muur zal na de werken opnieuw in oorspronkelijke staat hersteld worden.
 

Architect: Studio Roma uit Kessel-lo

Aannemer: THV Denys-Building uit Wondelgem

Uitgelicht

Technisch bureau

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
03 8000 300

lees verder