meer nieuws

 • Samenwerkingsovereenkomst stad Lier en Thomas More Kempen

  Studenten van Thomas More krijgen reeds tijdens hun opleiding intensief voeling met het werkveld en dit in al zijn aspecten. De hogeschool bouwt daarvoor actief het programma ‘Partners in Education’ uit, een netwerk van expertise en cocreatie. De school sluit in dat kader met bedrijven en organisaties structurele samenwerkingsovereenkomsten. De stad Lier wil graag meewerken aan deze realisatie van innovatieve en werkveldgerichte leeromgevingen voor zowel studenten als docenten. Onlangs ondertekenden de stad Lier en Thomas More hierrond een samenwerkingsovereenkomst.

 • Openverklaring standplaatsen Sint-Bernardusfeesten (Lisp Kermis)

  Intekenperiode: 1 juli tot en met 9 juli 2017.

 • Toespraken burgemeester inhuldiging artilleriestukken Paradeplein en huldiging erepoorters 21 juni 2017

  Op woensdag 21 juni vond de inhuldiging van de artilleriestukken op het Paradeplein plaats met aansluitend de diploma-uitreiking van de officieren en onderofficieren van het Bataljon Artillerie en de huldiging van erepoorters en erebrigadiers in het stadhuis. Bekijk hier de toespraken van burgemeester Frank Boogaerts.

 • Lier valt in de prijzen bij uitreiking Eandis UNIZO – Pioniersprijs Bedrijvige Kern

  UNIZO organiseert samen met Eandis de “Prijs Pionier Bedrijvige Kern” om initiatieven die bijdragen aan de Bedrijvige Kern nationaal in de kijker te zetten. Eandis geeft binnen de competitie bovendien nog een aparte prijs weg aan een gemeentebestuur. Met trots kunnen we meedelen dat ook de stad Lier in de prijzen viel. Lier mocht de Eandis-prijs in ontvangst nemen!

 • Nieuw voorstel voor ontwikkeling Handbogenhof

  Vanuit de buurt kwam er heel wat reactie op de bouwaanvraag voor het Handbogenhof. De stad en de bouwheer zijn bereid om de lopende bouwaanvraag in te trekken en, rekening houdend met de ingediende bezwaren, een nieuw dossier uit te werken.

 • Maaien van bermen gaat van start

  Om veiligheidsredenen worden bepaalde grasstroken vroeger gemaaid.

 • Openbaar onderzoek 'Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen'

  Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) organiseert in naam van de Vlaamse overheid een openbaar onderzoek over de ontwerpkaart van de ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ (MKWB), ook wel zonevreemde bossen genoemd. Het openbaar onderzoek loopt van dinsdag 16 mei tot en met vrijdag 14 juli 2017.

 • Parkeren do's & don'ts

  De stad zet ‘vaststellende ambtenaren’ in om bestuurders te wijzen op het correct parkeren op de openbare weg, verkeerd gebruik te beboeten en zo de overlast rond parkeren en stilstaan te beperken.

 • Spoedles composteren - schrijf je in!

  Op zaterdag 13 mei bij wijkcompostering 't Looks, op zaterdag 10 juni bij wijkcompostering Neetenpierke. GRATIS!

 • Creëer zelf een uniek Liers schapenkopproduct!

  De stad stelt daarvoor een ‘tag’ of beeldmerk ter beschikking op basis van het bestaande logo.

 • Maak van je fiets geen wees!

  In de binnenstad en vooral in de fietsenstallingen aan het NMBS-station duiken er geregeld fietsen op die lange tijd niet meer gebruikt worden en er verloederd bij staan. De stad gaat vanaf maart deze fietsen systematisch van een label voorzien en nadien opruimen.

 • Graag een oud straatnaambord aan je muur?

  Oude straatnaamborden die nog in goede staat verkeren worden vanaf nu te koop aangeboden. Een bord kost 10 euro. Je kan ze bestellen via de webshop.

 • Wie verdient volgens jou de FiereLier?

  Heel wat Lierenaars zetten zich vrijwillig in voor de leefbaarheid en samenhorigheid in onze stad. Stad en OCMW belonen daarom elke drie maand een persoon of groep met de titel 'FiereLier'.

  Een jury selecteert maandelijks een 'FiereLier' uit de lijst genomineerden. De 'FiereLier' heeft niet alleen de eer zich voortaan deze titel toe te eigenen, hij/zij krijgt ook een centrumbon aangevuld met een leuk schapenkopgeschenkje.

  Ken jij iemand die in aanmerking komt? Laat het ons weten!

 • Nieuwsarchief

Uitgelicht