Delen

Noodnummers en nuttige nummers

 Brandweer en ziekenwagen

 112

 http://www.sos112.be

 Politie

 101

 AA

 03 239 14 15

 www.aavlaanderen.org

 Antigifcentrum

 070 245 245

 www.antigifcentrum.be

 Brandweer

 niet-dringend alarm: 03 488 50 00

 administratie, inlichtingen: 03 8000 398  (tijdens

 kantooruren)

 www.brandweer-lier.be

 Brandwondencentrum Antwerpen

 03 217 75 95

 www.brandwonden.be

 Card Stop

 070 344 344

 www.cardstop.be

 Child focus

 116 000

 www.childfocus.be

 Druglijn

 078 15 10 20

 www.druglijn.be

 Gasreuk

 0800 65 065

 www.eandis.be

 Ivarem / Diftar informatielijn

 0800 90 441

 www.ivarem.be

 Kankerfoon

 0800 15 802

 www.kanker.be

 Kankerlijn

 0800 35 445

 www.komoptegenkanker.be

 Kinder- en jongerentelefoon

 (Awel)

 102

 www.awel.be

 Meldpunt Misbruik, Geweld en

 Kindermishandeling

 1712

 www.1712.be

 Meldpunt Discriminatie

 0800 12 800

 www.unia.be

 Opvoedingslijn

 078 150 010

 www.groeimee.be

 Rode Kruis Lier

 105

 www.rodekruislier.be

 Tele-Onthaal

 106

 www.tele-onthaal.be

 Informatie Vlaanderen

 1700

 www.vlaanderen.be

 Zelfmoordpreventie

 1813

 www.zelfmoordlijn.be

 Wachtdiensten

 Huisartsenwachtpost Pallieterland:

 0900 70 212, www.hwpp.be

 Apothekers: 0903 99 000, www.apotheek.be
 Tandartsen: 0903 39 969, www.tandarts.be

 Ziekenhuis Heilig Hart Lier

 03 491 23 45
www.hhzhlier.be

 Spoedgevallen

 03 491 23 44


Uitgelicht